Hvordan bestiller jeg strøm hos GNPower

Kontakt kundeservice på mail eller tlf. så vi kan lave en fordelagtig aftale med dig.

 

Skal jeg foretage mig noget praktisk når jeg skifter til GNPower?

Nej, vi står for alt det praktiske og henter dit aftagenummer hos dit selskab. Dit gamle elselskab vil muligvis bede dig om at aflæse din måler inden du skifter. I så fald vil du få besked om dette.

 

Skal jeg have en ny måler installeret når jeg skifter til GNPower?

Nej, du oplever ingen fysiske ændringer ved at skifte elselskab. Det eneste der sker er at du kun en ny, enkel og overskuelig regning.

 

Har det omkostninger for mig at skifte elselskab?

Nej, vi opkræver ingen gebyrer, vores arbejde i at flytte dig som kunde er gratis.

 

Sørger I for at opsige min nuværende elaftale?

Ja, vi kontakter dit nuværende selskab og får ophævet din elaftale. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, om du er i binding hos dit nuværende elselskab, da det evt. kan koste et gebyr at komme ud af før tid.

 

Hvornår modtager jeg strøm fra GNPower?

Når du er blevet oprettet som kunde hos os, går der løbende måned (resten af indeværende måned) plus en måned. Herefter modtager du strøm fra GNPower. Det vil altid ske fra den første i en måned. Når vi ved besked, sender vi en e-mail med den nøjagtige opstartsdato.

 

Hvordan foregår betalingen af el hos GNPower?

Der faktureres på flere måder: a conto og bagudfakturering afhængig af hvilket produkt og hvilken aftale du har indgået med os. Med a conto fakturering bliver du på din første regning faktureret for el og handelsomkostning. Du vil modtage 4 kvartalsregninger om året hvor du afregnes for handelsomkostning, en aconto pris som ligger så tæt på den reelle indkøbspris som muligt og ud fra det forventede forbrug. Én gang årligt modtager du en årsopgørelse, hvor du reguleres for den reelle indkøbspris.

Hvem skal man sende måleraflæsning til?

Måleraflæsningen skal ske til netselskabet, når de beder om det.

 

Hvornår modtager jeg min første regning fra GNPower?

Den første regning sendes umiddelbart efter vi går i gang med at skifte dig som kunde, over til GNPower.

Hos GNPower deler vi første periodes opkrævning op i 2 dele - del 1 er selve el prisen og del 2 er skatter og afgifter m.v. (som kaldes engrosydelsen), således at man som forbruger kan se og sammenligne de faktiske el priser. Engrosydelsen er de samme i dit område, uanset hvilken elleverandør du vælger. 

Elprisen er opdelt i 2 forskellige komponenter. Der er særlig fokus på de to delkomponenter af elprisen, som en forbruger selv kan påvirke - energiprisen pr. kWh og så er der abonnementet. 

De øvrige elementer i den samlede elpris omfatter betaling for brug af elnettet, afgifter og moms. Noget, alle forbrugere betaler og som ikke ændrer sig ved skift af elleverandøren eller produkt. 

Efterfølgende regninger vil være samlet til 1 regning, hvor både el prisen og skatter samt afgifter er samlet.  

 

Hvordan tilmelder jeg mig betalingsservice?

Spar 29 kr. for opkrævning ved faktura ved at tilmelde din regning til betalingsservice. Dette gør du ved at ringe eller sende kundeservice en mail med dine konto oplysninger.

 

Hvad skal jeg gøre, når jeg skal flytte?

FRAFLYTNING
Giv os besked ved at kontakte Kundeservice på tlf. - hvor du fortæller os: aflæsningen og aflæsningsdato, flyttedato og din nye adresse.
Strømmen får du med over, da aftalen følger dig som person/virksomhed og ikke jeres bopæl/virksomhedsadresse.

Husk at ringe til os omkring din flytning, for ellers kan du risikere at dit lokale net-/distributionsselskab opsiger din aftale med GNPower og vil flytte dig hen på et forsyningspligt-produkt (som i langt de fleste tilfælde, vil være dyrere).

TILFLYTNING
Så snart du har lavet en adresseændring hos Folkeregistret, følger din aftale hos os automatisk med.
Såfremt du ønsker en anden dato for tilflytning, kontakt for kundeservice - så hjælper vi dig med den rette registrering.

 

Hvorfor er der så mange afgifter og tariffer på min elregning?

I Danmark har vi den højeste forsyningssikkerhed i hele EU, vi er helt oppe på 99,97 %. Hvilket overordnet garanterer dig, som elforbruger i Danmark, at du altid har strøm i din stikkontakt.

Dette har også sin pris - og nedenfor er overskueliggjort hvad du reelt betaler for.


Vi som elhandelsselskab, sørger for at indkøbe din el på billigst og bedst mulig måde - og derfor betaler du for selve forbruget og den omkostning vi har ved at sikre dig dette, til os. Dette udgør ca. 20 % af din elregning.


De sidste ca. 80 % af din elregning består af afgifter og tariffer, som dels går til netselskabet og til staten, fordelt således:

El-afgiften (ca. 45 % af din elregning):

Som mange andre varer i Danmark pålægger staten afgifter på varer og tjenesteydelser - hvilket også er tilfældet her. Som virksomhed gælder der specielle regler for hvordan man kan få godtgjort et væsentlig beløb heraf. Ønsker du mere information kan du ringe til vores Kundeservice.

Nettarif (ca. 16 % af din elregning):

Dækker omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet og drift samt vedligehold af udlandsforbindelserne.

PSO tarif (ca. 10 % af din elregning):

PSO betyder offentlige serviceforpligtelser - og omfatter de udgifter Energinet.dk afholder på samfundets vegne, som er specificeret i elloven. Tilskud til vedvarende energi (VE) dvs. vindmøller og andre VE-anlæg, udgør langt den største del af PSO-tariffen.

Transmission nettarif (ca. 2 % af din elregning):

Dækker energinet.dks omkostninger ved det danske transmissionsnet.

Systemtarif (ca. 2 % af din elregning):

Dækker omkostninger ved reservekapacitet, systemdrift m.v.

Netabonnement (ca. 5 % af din elregning):

Er det man betaler for at netselskabet kan vedligeholde og reparere elnettet og din måler.

Hvad er mine rettigheder som kunde?

Hos Energistyrelsen kan du se mere om dine rettigheder, både som privat- og erhvervskunde: https://ens.dk/ansvarsomraader/el/elkunder

 

Hvad er mine rettigheder som kunde?

Hos Energistyrelsen kan du se mere om dine rettigheder, både som privat- og erhvervskunde: https://ens.dk/ansvarsomraader/el/elkunder